FANDOM

Sejbyl

alias Sebastian

Biurokrata Administrator
 • Urodziny 17 maj
 • Jestem Mężczyzną
 • Sejbyl

  text

  maj 29, 2012 przez Sejbyl  Zespół Szkół Nr 2
  Czytaj całość >
 • Sejbyl

  Pomoc

  maj 19, 2012 przez Sejbyl

  Tutaj prosze umieszczać informacje o wszelkich problemach na stronie.

  Czytaj całość >
 • Sejbyl

  fun

  maj 9, 2012 przez Sejbyl

  program Funkcja;

  uses Crt, Graph;

  var

  karta, tryb: smallint; a,b,pixele, fw: real; c,x,y,z: integer; MaxX, MaxY: integer; Zakres:byte;

  function f(x:real):real; begin f:= a*x*x + b*x + c; end;

  procedure Rysowanie(); begin x:= -MaxX div 2; y:= MaxY div 2 - round(f(x * pixele)); MoveTo(x, y); setcolor(red); for x:= - MaxX div 2 to MaxX div 2 do begin fw:= f(x * pixele); y:= MaxY div 2 - round(fw / pixele); LineTo(x + MaxX div 2, y); delay(5); end; end;

  begin begin writeln('Witaj w programie rysujacym wykres funkcji liniowej'); writeln('podaj wspolczynnik a: '); read(a); writeln('podaj wspolczynnik b: '); read(b); writeln('podaj wspolczynnik c: '); read(c);

  writeln('Podaj zakres, dla ktorego ma byc narysowany ten uklad.'); writeln('Zostanie on stworz…

  Czytaj całość >
 • Sejbyl

  funkcja

  kwi 24, 2012 przez Sejbyl

  Program funkcja;


  uses Crt, Graph;


  var


  sKarta, sTryb: smallint;


  A, R, C, Pixel, Fx: real;


  nX, nY, nPomoc: integer;


  nMaxX, nMaxY: integer;


  nZakres:byte;


  function FunkcjaKwadratowa(nX:real):real;


  begin


  FunkcjaKwadratowa:= A * nX * nX + R * nX + C;


  end;


  procedure Osie();


  begin


  Line(0, nMaxY div 2, nMaxX, nMaxY div 2);


  Line(nMaxX div 2, 0, nMaxX div 2, nMaxY);


  end;


  procedure Grafika();


  begin


  InitGraph(sKarta,sTryb,);


  nMaxX:= GetMaxX;


  nMaxY:= GetMaxY;


  nZakres:= nZakres * 2;


  Pixel:= nZakres / GetMaxX;


  SetColor(random(15));


  end;


  procedure WczytajWspolczynniki();


  begin


  clrscr;


  writeln('Program rysujacy funkcje kwadratowa.');


  writeln('Najpierw podaj wspolczynnik a: ');


  read(A);


  if A = 0 then


  begin


  writeln('Funkcja przeksztalcono na funkcje liniowa (A=0).');


  delay(200);


  end;


  writeln('T…

  Czytaj całość >
 • Sejbyl

  Sejbyl

  kwi 20, 2012 przez Sejbyl

  ^_^

  Czytaj całość >
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.